ماشي حتاش سرحو طريق تهزو ولادكم تسافرو عند ناس تسرحو رجليكم راه ناس مرت بأزمة وكلشي مخنوق وخاصو يخرج ماشي غير نتوما،وشكرا.ماشي حتاش سرحو طريق تهزو ولادكم تسافرو عند ناس تسرحو رجليكم راه ناس مرت بأزمة وكلشي مخنوق وخاصو يخرج ماشي غير نتوما،وشكرا.