السلام عليكم واش كاين شي واحد هنا كايبيع هاد الانتينات ديال الويفيPeace be And there is one thing here, I think this is the ideal of these · See original · Rate this translation