سلام و عليكم انا سنة أولى بيولوجي و ف سنة ثانية عطونا 4 اختيارات L’agronomie Écologie … Biologie Hydrobiologie و اسكو هيدروبيولوجي مليحة و ادا نقدر نقري بيها